Hjelp oss a forbedre nettstedet vart.

Hjelp oss a forbedre nettstedet vart.

Brukerhandboken.

Feilsoking.

Enheten stotter bare nano SIM-kort.

Slik setter du inn nano SIM-kortet.

Nar enheten vender ned, apner du dekselet til nano SIM-kortet og minnekortskuffen. Dra ut skuffen ved hjelp av neglen. Plasser nano SIM-kortet i riktig spor i skuffen, sett pa skuffen igjen. Lukk dekselet.

Hvis du setter inn et nano SIM-kort mens enheten er pa, starter enheten automatisk igjen.

Slik setter du inn et minnekort.

Sla av enheten. Nar skjermbildet vender ned, apner du dekselet til nano SIM-kortet og minnekortskuffen. Dra ut skuffen ved hjelp av neglen. Sett minnekortet i riktig spor i skuffen, og sett pa skuffen igjen. Lukk dekselet.

Hvis du drar ut skuffen nar enheten er slatt pa, starter enheten automatisk igjen.

For a fjerne nano SIM-kortet.

Apne dekselet til nano SIM-kortet og minnekortsporene. Bruk en fingernail eller annet lignende objekt, dra ut nano SIM-kortskuffen. Ta ut nano SIM-kortet, og sett pa skuffen igjen. Lukk dekselet.

Slik fjerner du et minnekort.

Sla av enheten. Nar enheten vender ned, apner du dekselet til nano SIM-kortet og minnekortskuffen. Dra ut skuffen ved hjelp av neglen. Fjern minnekortet, sett pa skuffen igjen. Lukk dekselet.

Funnet du denne informasjonen nyttig?

Din innsats er verdifull!

Hvorfor fant du ikke denne informasjonen nyttig?

Takk, vi setter pris pa dine innspill!

Logg inn Min stotte.

Folg opp pa din stotte, kontroller enhetens status, be om reparasjon eller resirkulering av enheten.

Logg inn Ikke na, takk.

Copyright � 2011-2018 Sony Mobile Communications Inc. Alle rettigheter reservert.