MC Casino Gaming & amp; Underholdning.

MC Casino Gaming & amp; Underholdning.

Anmeldelser & amp; Klager.

BBB Akkreditering.

MC Casino Gaming & amp; Underholdning.

(949) 241-3220.

MC Casino Gaming & amp; Underholdning.

10 ar i virksomhet.

Fountain Valley, CA 92708-6748.

Tilleggt telefonnummer.

(310) 866-6865.

Ekstra e-postadresser.

[email protected]

Finn en plassering.

Type enhet.

Bedriftsledelse.

Mr. Robert Spence.

Bedriftskategori.

Event Planner.

Party Planning Casino DJs Entertainer.

Antall ansatte:

BBB Akkreditering.

Denne virksomheten er ikke BBB-akkreditert.

Bedrifter er ikke forpliktet til a soke BBB-akkreditering, og noen bedrifter er ikke akkreditert fordi de ikke har sokt BBB-akkreditering.

For a v re akkreditert av BBB ma en bedrift soke om akkreditering, og BBB ma fastsla at virksomheten oppfyller BBB-akkrediteringsstandarder, som inkluderer en forpliktelse til a gjore en god tro for a lose eventuelle forbrukerklager. BBB-akkrediterte bedrifter ma betale gebyr for akkrediteringskontroll / overvakning og for stotte til BBB-tjenester til offentligheten.

Standarder for BBB-akkreditering.

Bygg tillit.

Annonser rlig.

Fortell sannheten.

V r gjennomsiktig.

Honor lofter.

V re Responsive.

Beskytt personvern.

Bedrifter som utforer e-handel, er enige om a offentliggjore pa deres nettsted folgende: 1. hvilken informasjon de samler, 2. med hvem den deles, 3. hvordan det kan rettes, 4. hvordan det sikres, vil bli kommunisert, og; 6. Hvordan handteres bekymringer over misbruk av personopplysninger. 2. Sikre folsomme data.

Bedrifter som samler folsomme data pa nettet (kredittkort, bankkontonummer, personnummer, lonn eller annen personlig finansiell informasjon, medisinsk historie eller opptegnelser osv.) Vil sikre at det overfores via sikre midler. Bedrifter vil gjore sitt ytterste for a overholde med industristandarder for beskyttelse og forsvarlig avhending av alle sensitive data, bade online og offline. 3. Erfar kundenes preferanser.

Bedrifter er enige om a respektere kundepreferanser angaende kontakt via telefon, faks og e-post, og samtykker i a rette opp den underliggende arsaken til at det ikke gjores slik.

Embody Integrity.

BBB Akkreditering Anmeldelser.

BBB overvaker rutinene sine filer pa alle akkrediterte bedrifter for a bekrefte at de fortsetter a oppfylle alle BBB Accreditation Standards.

BBB Akkreditering Prosess.

Ikke alle virksomheter er kvalifisert for BBB Accreditation. Bedrifter ma mote, forplikte seg til og opprettholde BBB-koden for forretningspraksis (Akkreditering standarder) & # 160; for a v re berettiget til og opprettholde BBB Accreditation. BBB-koden for forretningspraksis representerer lydannonsering, salgs- og kundeservice som oker kundenes tillit og tillit til virksomheten. Koden er bygget pa BBB Standards for Trust, atte prinsipper som oppsummerer viktige elementer i a skape og opprettholde tillit til virksomheten.

For a v re kvalifisert for akkreditering ma en bedrift fullfore et akkrediteringsprogram.

Ved mottak av en fullstendig utfylt BBB-soknad om akkreditering, er BBB-ansatte: Omtaler soknaden Undersoker virksomheten Verifiserer informasjonen som presenteres i soknaden Kan be om ytterligere opplysninger Kan be om bevis pa spesifikk informasjon om soknaden Etter gjennomgang og verifikasjonsprosess vil BBB da vurdere om virksomheten oppfyller BBB-koden for forretningspraksis (akkreditering standarder) ..

Nar BBB har avsluttet sin vurdering, er soknaden om BBB Accreditation enten godkjent eller nektet. Dersom sokeren er funnet i samsvar med BBB-anbefalingskodeksen, vil den bli forelagt for BBB-styre eller en komite for styret for endelig godkjenning. Hvis soknaden blir nektet, vil BBB kontakte sokeren, som angir BBB Standard (er) som ikke var oppfylt, og ethvert tiltak som er tilgjengelig for sokeren.

MC Casino Gaming & amp; Underholdning.

MC Casino Gaming & amp; Underholdning.

Kundevurdering:

BBB Customer Review Rating representerer kundens oppfatning av virksomheten. Kvalitetsvurderingspoengene er basert pa totalt antall positive, noytrale og negative vurderinger.

Bli den forste til a legge igjen en anmeldelse!

Del opplevelsen din.

Gjor krav pa virksomheten din.

AccreditedQuestionModal tittel.

Kundevurdering Modaltittel.

Poeng Modal tittel.

Finn en plassering.

BBB Business Profiler kan ikke reproduseres for salg eller salgsfremmende formal.

BBB Business Profiler er gitt utelukkende for a hjelpe deg med a utove din egen beste dommekraft. Informasjon i denne BBB-bedriftsprofilen antas palitelig, men ikke garantert med hensyn til noyaktighet.

Nar du vurderer klageinformasjon, ma du ta hensyn til bedriftens storrelse og omfang av transaksjoner, og forsta at karakteren av klager og et firmas svar pa dem ofte er viktigere enn antall klager.

BBB Business Profiles dekker generelt en trears rapporteringsperiode. BBB Business profiler kan endres nar som helst. Hvis du velger a gjore forretninger med denne virksomheten, vennligst gi bedriften beskjed om at du kontaktet BBB for en BBB-bedriftsprofil.