Slot tekst

Slot tekst h1>

Blomstre. Skriv inn ANTONY, CLEOPATRA, hennes damer, toget, med eunuchs som forventer henne.

Skriv inn en attendent.

Exeunt MARK ANTONY og CLEOPATRA med deres tog.

SCENE II. Det samme. Et annet rom.

Skriv inn DOMITIUS ENOBARBUS.

Skriv inn MARK ANTONY med en Messenger og Tilhengere.

Skriv inn en annen Messenger.

Avslutt andre Messenger.

Skriv inn DOMITIUS ENOBARBUS pa nytt.

SCENE III. Det samme. Et annet rom.

Skriv inn MARK ANTONY.

SCENE IV. Roma. OCTAVIUS CAESARs hus.

Skriv inn en Messenger.

SCENE V. Alexandria. CLEOPATRAs palass.

Skriv inn ALEXAS, fra OCTAVIUS CAESAR.

SCENE I. Messina. POMPEYs hus.

SCENE II. Roma. Huset til LEPIDUS.

Skriv inn MARK ANTONY og VENTIDIUS.

Skriv inn OCTAVIUS CAESAR, MECAENAS, og AGRIPPA.

Blomstre. Exeunt OCTAVIUS CAESAR, MARK ANTONY, og LEPIDUS.

SCENE III. Det samme. OCTAVIUS CAESARs hus.

Exeunt OCTAVIUS CAESAR og OCTAVIA.

SCENE IV. Det samme. En gate.

SCENE V. Alexandria. CLEOPATRAs palass.

Skriv inn en Messenger.

Slar ham ned.

Slar ham igjen.

Hun haler ham opp og ned.

Skriv inn CHARMIAN og Messenger pa nytt.

SCENE VI. N r Misenum.

Blomstre. Skriv inn POMPEY og MENAS pa en dor, med tromme og trompet: i en annen, OCTAVIUS CAESAR, MARK ANTONY, LEPIDUS, DOMITIUS ENOBARBUS, MECAENAS, med soldater marsjerer POMPEY Gislerene har jeg, sa har du meg;

Exeunt alle men MENAS og ENOBARBUS.

SCENE VII. Ombord pa POMPEYs kjokkenkrok, av Misenum.

En sennet hortes ut. Skriv inn OCTAVIUS CAESAR, MARK ANTONY, LEPIDUS, POMPEY, AGRIPPA, MECAENAS, DOMITIUS ENOBARBUS, MENAS, med andre kapteiner.

Stiger, og gar til side.

Peker til Attendant som b rer LEPIDUS.

Musikk spiller. DOMITIUS ENOBARBUS plasserer dem hand i hand.

Exeunt alle men DOMITIUS ENOBARBUS og MENAS.

Lyd en blomst, med trommer.

SCENE I. En sletten i Syria.

Skriv inn VENTIDIUS som det var i triumf, med SILIUS, og andre romere, offiserer og soldater; PACORUS dode kropp baret foran ham VENTIDIUS Na, darting Parthia, er du slatt; og na.

SCENE II. Roma. Et forkammer i OCTAVIUS CAESARs hus.

Skriv inn OCTAVIUS CAESAR, MARK ANTONY, LEPIDUS og OCTAVIA.

Trumpets lyd. Exeunt.

SCENE III. Alexandria. CLEOPATRAs palass.

Skriv inn Messenger som for.

SCENE IV. Athen. Et rom i MARK ANTONYs hus.

SCENE V. Det samme. Et annet rom.

SCENE VI. Roma. OCTAVIUS CAESARs hus.

Skriv inn OCTAVIA med toget hennes.

SCENE VII. I n rheten av Actium. MARK ANTONYs leir.

Skriv inn MARK ANTONY og CANIDIUS.

Skriv inn en Messenger.

Skriv inn en soldat.

Exeunt MARK ANTONY, QUEEN CLEOPATRA, og DOMITIUS ENOBARBUS.

Skriv inn en Messenger.

SCENE VIII. En sletten i n rheten av Actium.

Skriv inn OCTAVIUS CAESAR, og TAURUS, med sin h r, marsjerer OCTAVIUS CAESAR Taurus!

SCENE IX. En annen del av sletten.

SCENE X. En annen del av sletten.

CANIDIUS marcherer med sin landarme en vei over scenen; og TAURUS, loytnant av OCTAVIUS CAESAR, den andre veien. Etter at de er kommet inn, hores det av en sjokamp.

SCENE XI. Alexandria. CLEOPATRAs palass.

Skriv inn CLEOPATRA ledet av CHARMIAN og IRAS; EROS folger.

SCENE XII. Egypt. OCTAVIUS CAESARs leir.

Skriv inn EUPHRONIUS, ambassador fra MARK ANTONY.

SCENE XIII. Alexandria. CLEOPATRAs palass.

Skriv inn MARK ANTONY med EUPHRONIUS, ambassadoren.

Exeunt MARK ANTONY og EUPHRONIUS.

Skriv inn en attendent.

Skriv inn MARK ANTONY og DOMITIUS ENOBARBUS igjen.

Exeunt Attendants med THYREUS.

Skriv inn deltakerne med THYREUS pa nytt.

Exeunt alle men DOMITIUS ENOBARBUS.

SCENE I. For Alexandria. OCTAVIUS CAESARs leir.

Skriv inn OCTAVIUS CAESAR, AGRIPPA, og MECAENAS, med sin h r; OCTAVIUS CAESAR leser et brev OCTAVIUS CAESAR Han ringer meg gutt; og chides, som han hadde makt.

SCENE II. Alexandria. CLEOPATRAs palass.

Skriv inn MARK ANTONY, CLEOPATRA, DOMITIUS ENOBARBUS, CHARMIAN, IRAS, ALEXAS, med andre MARK ANTONY Han vil ikke kjempe med meg, Domitius.

Skriv inn tre eller fire servere.

SCENE III. Det samme. For palasset.

Skriv inn to andre soldater.

De plasserer seg i hvert hjorne av scenen.

Musikk av hautboys som under scenen.

De gar videre til et annet innlegg.

SCENE IV. Det samme. Et rom i palasset.

Skriv inn MARK ANTONY og CLEOPATRA, CHARMIAN, og andre som deltar pa MARK ANTONY Eros! min rustning, Eros!

Skriv inn EROS med rustning.

Skriv inn en v pnet soldat.

Rope. Trompeter blomstre.

Skriv inn kapteiner og soldater.

Exeunt MARK ANTONY, EROS, kapteiner og soldater.

SCENE V. Alexandria. MARK ANTONYs leir.

SCENE VI. Alexandria. OCTAVIUS CAESARs leir.

Skriv inn en Messenger.

Exeunt alle men DOMITIUS ENOBARBUS.

Skriv inn en soldat av CAESAR.

SCENE VII. Kampfelt mellom leirene.

Alarums. Skriv inn MARK ANTONY og SCARUS saret.

SCENE VIII. Under Alexandria-veggene.

Skriv inn CLEOPATRA, deltok.

SCENE IX. OCTAVIUS CAESARs leir.

Skriv inn DOMITIUS ENOBARBUS.

Exeunt med kroppen.

SCENE X. Mellom de to leirene.

SCENE XI. En annen del av det samme.

SCENE XII. En annen del av det samme.

Alarum langt unna, som ved sjokamp.

Skriv inn MARK ANTONY pa nytt.

SCENE XIII. Alexandria. Cleopatras palass.

SCENE XIV. Det samme. Et annet rom.

Vender seg fra ham

Faller pa sverdet hans

Skriv inn DERCETAS og Guard.

Skriv inn fire eller fem av Guard of MARK ANTONY.

Exeunt, bearing MARK ANTONY.

SCENE XV. Det samme. Et monument.

Skriv inn, under, DIOMEDES.

Skriv inn, under, MARK ANTONY, baret av vakten.

De hevder MARK ANTONY helt til CLEOPATRA.

MARK ANTONY dor.

Exeunt; de over som b rer av MARK ANTONYs kropp.

SCENE I. Alexandria. OCTAVIUS CAESARs leir.

Skriv inn OCTAVIUS CAESAR, AGRIPPA, DOLABELLA, MECAENAS, GALLUS, PROCULEIUS og andre, hans krigsrad OCTAVIUS CAESAR Ga til ham, Dolabella, be ham gi avkastning;

Skriv inn DERCETAS, med sverdet av MARK ANTONY.

Skriv inn en egypter.

SCENE II. Alexandria. Et rom i monumentet.

Ga inn i porten til monumentet, PROCULEIUS, GALLUS og soldater.

Her PROCULEIUS og to av vakten stiger opp monumentet ved en stige plassert mot et vindu, og, etter a ha kommet ned, kommer bak CLEOPATRA. Noen av Guard unbar og apne portene.

Til PROCULEIUS og vakten.

Tegne en dolk.

Griper og avv pner henne.

Exeunt PROCULEIUS og soldater.

Blomstrer og rop i, «Legg deg der: Octavius Caesar!»

Skriv inn OCTAVIUS CAESAR, GALLUS, PROCULEIUS, MECAENAS, SELEUCUS, og andre av hans tog.

Blomstre. Exeunt OCTAVIUS CAESAR og hans tog.

Avslutt IRAS. En stoy innenfor.

Skriv inn en guardsman.

Ga inn igjen Guardsman, med Clown bringe i en kurv.

Setter ned kurven sin.

Skriv inn IRAS med en kappe, krone, og c.

Kysser dem. IRAS faller og dor.

Til en asp, som hun gjelder for hennes bryst.

Applicere en annen asp til armen.

Ga inn i vakten, rushing inn.

Innenfor «En vei der, en mate for Caesar!»

Skriv inn OCTAVIUS CAESAR og alt hans tog marsjerer igjen.